Letní akademie Hartig Ensemble

Letní akademie Hartig Ensemble je týdenní soustředění všech zájemců o dobový (historický) tanec, které probíhá pod vedením kvalifikovaných lektorů.

3. Letní akademie Hartig Ensemble / 3rd Summer Academy of Hartig Ensemble

 
20.-26. července 2020 v Praze/ July 20-26 2020 in Prague
(!!! English text bellow - click here !!!)

Týdenní kurz dobových (historických) tanců:


1. skupinové formy 17.-18. století (pro všechny, kdo chtějí prožít společnou radost z tance - začátečníky i pokročilé, účast v páru není nutná).


2. unikátní divadelní sóla a duety se španělským charakterem 18.-19. století (velmi pokročilí, studenti tanečních škol, profesionálové) - barokní sólová Sarabanda (z roku 1704), romantická sólová Cachucha (z roku 1836), a párový Španělský tanec z Louskáčka 1892)

Základy barokního tance a jeho technika, rozcvičení, základy Beuachamp-Feuilletovy notace a další doprovodné programy.

Lektoři: zkušení tanečníci Hartig Ensemble s diplomem pedagogiky tance na katedře tance AMU (odborný garant prof. Helena Kazárová, Ph.D.).

 Veronika Brzková - Kontratance, Cachucha, Trénink

Životopis zde


Michaela Bartlova - Základy barokního tance, Sarabanda

Životopis zde


Helena Kazárová - Odborný garant

Životopis zde
 

Ondřej Dlohoš - žonglování a artistika

Životopis zde


Ladislav Beneš - <p> Španělský tanec z Louskáčka </p>

Životopis zde


Anna Slaninová - Španělský tanec z Louskáčka, trénink klasického tance

Životopis zde


Info a předběžné přihlášky: info@hartigensemble.cz

 

Přihláška ke stažení Zde.


 Seminar/Workshop on the theme of period (early) dances:


1. Group dances of the 17th-18th Centuries (for all, who want to enjoy - beginners and advanced level in dance, no need to enroll in couples)

2. Unique theatre solos and duets with Spanish character of 18th-19th Centuries (advanced in dance, students of dance schools, professionals) - Baroque solo Sarabande (1704), Romantic solo Cachucha (1836), couple Spanish Dance from Nutcracker - 1892)

Additional Programm: Basic Baroque dance technique class, warm-up, Bauchamp-Feuillet notation class, basic acrobatic skills etc.


Tutors: experienced dancers from Hartig Ensemble with Dance pedagogy Diploma (Supervision: Professor Helena Kazárová, Ph.D.)


Early-bird info and applications: info@hartigensemble.cz

Application forms download here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(!!! English text bellow - click here !!!)

 

 

Letní akademie Hartig Ensemble (LAHE) je soustředění všech zájemců o dobový tanec pod vedením lektorů z řad tanečníků, kteří se profesionálně zabývají dobovým tancem a mají zároveň vysokoškolské vzdělání v oboru taneční pedagogika.

Kurz je určen jak začátečníkům, kteří dobový tanec ještě nepoznali, tak pokročilým a zkušenějším tanečníkům, včetně profesionálů.

Termín: 14. - 20.7. 2019 (v neděli odpoledne příjezd, k večeru zahájení, odjezd v sobotu).

Místo: Zámek Český Krumlov, Studijní centrum

Kurzovné: 3150 Kč, zahrnuje komentovanou návštěvu zámku a Barokního divadla. Kapacita kurzu je omezena na 18 osob.


Ubytování 
je možné buď rezervovat přes pořadatele (Hartig Ensemble z.s.) ve Studijním centru přímo v areálu SHZ za zvýhodněnou cenu (dvoulůžkové pokoje vlastním sociálním zařízením, varná konvice a lednice je součástí vybavení pokojů) nebo si najít jiné dle vlastního výběru z ubytovacích kapacit v Českém Krumlově (jelikož jde o turisticky atraktivní lokalitu včasná rezervace je důležitá!).

Cena ubytování: ve Studijním centru na zámku 450 Kč/osoba/noc ve dvoulůžkovém pokoji (zvýhodněná cena pro frekventanty kurzu).

Stravování: každý se stravuje samostatně, ve Studijním centru je vybavená společná kuchyňka se základním nádobím.

 

Program letošního kurzu bude zaměřen na renesanční a barokní tanec z pohledu čtyř živlů (země, oheň, voda, vzduch) a bude doplněn o hodiny rytmu, kompenzační a kondiční cvičení, základy klasického tance ad. Zajištěná výuka min. 6 hodin denně. Každý si "poskládá" svůj denní program dle svých preferencí z nabídnutých lekcí a aktivit. Na závěr bude pro vybrané účastníky otevřena možnost účinkování na zahajovacím programu MHF Český Krumlov „Venuše a živly“ 19.7.2019 večer.

 

Uzávěrka přihlášek posunuta na 20.5.2019!

Přihláška ke stažení Zde.

Informace a formuláře přihlášky prosím zasílejte na: info@hartigensemble.cz

 

 Letní akademie Hartig Ensemble se koná ve spolupráci s Kláštery Český Krumlov, Studijním centrem Český Krumlov a s podporou Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov.

 

Zpráva o uplynulé LAHE:

1. Letní akademie Hartig Ensemble se uskutečnila dnech 5.-11. srpna 2018 v prostorách Klášterů Český Krumlov, Studijního centra a SHZ Český Krumlov. Na toto mezinárodní soustředění zájemců o dobové tance se sjelo 16 účastníků z pěti zemí (Polsko, Estonsko, Ruská federace, Rakousko, Česká republika) aby zde studovali hru na kastaněty a historické tance se španělským vlivem či duchem, včetně v Čechách neznámého stylu španělského klasického tance z konce 18. století, tzv. „školy bolera“ (Escuela Bolera) pod vedením anglické specialistky Jane Gingell a jejího asistenta Konrada Przybyciena. Renesanční a barokní repertoár a další doprovodný program vedli lektoři prof. Helena Kazárová, PhD., MgA. Blanka Ferjentsik Wernerová, BcA. Veronika Brzková, BcA. Miroslav Stehlík, koordinátorem kurzu byl BcA. Ladislav Beneš, DiS, všichni z uskupení Hartig Ensemble.
Účastníci si mohli vybrat dvě hlavní specializace (např. barokní tance a školu bolera) a ostatních lekcí se zúčastňovat podle časových možností a kapacity výukových prostor. Tento model se ukázal být velmi dobrý, frekventanti byli spokojení, že si mohou vybrat a výukové prostory nebyly přeplněné. Večerní program sestával ze soustředění všech účastníků při hodinách plesového repertoáru (anglické a francouzské kontratance, kontratancová forma španělských seguidillas a pro zpestření i jihočeské kolo). Velmi oblíbenou formou odreagování a zároveň příležitostí pro zvýšení hudebně-rytmických dovedností představovaly lekce rytmu s využitím různých bicích nástrojů. Taktéž vyučované principy klasického tance, které doplňovaly výuku repertoáru, se osvědčily.
Byť jsme původně váhali, zda zařadit také společné veřejné předvedení naučeného repertoáru a dovedností, nakonec frekventanti tuto možnost většinově přivítali. V sobotu 11.8.2018 od 14 hodin uskutečnila malá ukázka nastudovaných tanců na nádvoří klarisek v Klášterech. Byla to i ve velmi horkém počasí příjemná a důstojná „tečka“ za 1. Letní akademií Hartig Ensemble, o jejíž pořádání se zasloužily kromě členů Hartig Ensemble z.s. Kláštery Český Krumlov, Státní hrad a zámek Český Krumlov a Studijní centrum, HAMU Praha a Nadace barokního divadla Český Krumlov.
Vytkli jsme si v tomto projektu tři hlavní cíle: obecně vzdělávací a pedagogický, badatelský a umělecký. Domníváme se, že jsme naší Letní akademií těchto cílů dosáhli: vzhledem k dlouhodobějšímu charakteru některých z nich, byla také ukázána cesta k jejich úspěšnému naplnění v budoucnosti (zejména v umělecké oblasti a v dalším pedagogickém rozvíjení znalostí repertoáru a stylu).

 

 

 

 

 

 

Summer Academy of Hartig Ensemble

 

 

 

Summer Academy of Hartig Ensemble (SAHE) is a meeting of all people interested in early dance under the tutorship of dancers, who practice early dance on professional level and have dance pedagogy diploma. SAHE course is both for beginners, who have never encountered this type of dancing as well as for more experienced dancers and professionals, who can accomplish themselves and are welcome for masterclasses.

When: July 14-20, 2019 (the arrival is on Sunday afternoon (July 14), we will begin dancing in the evening, departure is on Saturday (July 20) in morning hours).

Where: Český Krumlov Castle, Czech Republic, Study Centre

 
Theme: „The elements“ (see bellow).

Programm of this dance week is focused on Early dance (Renaissance and Baroque periods and Contre- Country-dances) from the point of view of the basic components (elements of technique and style), but also the „four elements“ – earth, fire, water and air), using music of J.F. Rebel (Les élémens) and G.F. Händel (Water Music) complemented by Rhythm class (also castanets), warm-up and streching techniques, Elements of Classical Dance (Ballet), etc. Everybody will have the opportunity to dance at least 6 hours each day, as you will make your timetable from „moduls“ of the styles and accompanying lessons (castanets,rhythm,compensation techniques etc.) choosing one as „main“. One main „modul“ will cover 2-3 hours daily. Chosen participants (mainly from the Baroque class) will have the opportunity to take part in the dance performance „Venus and the Elements“, the opening night of the International Music Festival in the Castle garden IMF Český Krumlov on July 19, 2019.

Course Fee: 3150 CZK (150 EU), comprises also the tour of the Castle and Baroque Theatre.  Capacity of dance classes is 18 persons.
Accomodation: is possible in twin-bed rooms (each room with own shower and WC, el. kettle and fridge) in Study Centre (reservation and payment through us - Hartig Ensemble z.s.) or on your own in the town. As Český Krumlov is a very popular tourist destination, please make your reservation as soon as possible.

Accomodation fee for Study Centre: 450 CZK (20 EU)/person/night in twin-bed room (our special course discount).  

Meals: on your own in nearby restaurants, in the Study Centre there is a furnished kitchen for preparation of simple meals.

Please apply until: 20.5.2019!, so we can your fit the programm to your preferences.

Application forms download here.

Contact: info@hartigensemble.cz

 

Photos from the previous SAHE: