Letní akademie Hartig Ensemble

Letní akademie Hartig Ensemble je týdenní soustředění všech zájemců o dobový (historický) tanec, které probíhá pod vedením kvalifikovaných lektorů.

3. Letní akademie Hartig Ensemble / 3rd Summer Academy of Hartig Ensemble

 
1.-5. srpna 2021 v Českém Krumlově/ 1.-5. August 2021 in Český Krumlov
(!!! English text bellow - click here !!!)

 

 

 

Letní akademie Hartig Ensemble (LAHE) je soustředění všech zájemců o dobový tanec pod vedením lektorů z řad tanečníků, kteří se profesionálně zabývají dobovým tancem a mají zároveň vysokoškolské vzdělání v oboru taneční pedagogika.

Kurz je určen jak začátečníkům, kteří dobový tanec ještě nepoznali, tak pokročilým a zkušenějším tanečníkům, včetně profesionálů.

Termín: 1. – 5.8. 2021 (v neděli 1.8. 2021 odpoledne příjezd, k večeru zahájení, odjezd ve čtvrtek 5.8. 2021 po představení, nebo v pátek 6.8. 2021 dopoledne).

Místo: Český Krumlov, historické prostory SHZ Český Krumlov a Studijní centrum

Kurzovné: 3200 Kč (zahrnuje i komentovanou návštěvu Barokního divadla). Cena kurzovného nezahrnuje pojištění (cestovní, úrazové)

Ubytování: je možné buď rezervovat přes pořadatele (Hartig Ensemble z.s.) ve Studijním centru přímo v areálu SHZ za zvýhodněnou cenu (dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, varná konvice a lednice je součástí vybavení pokojů, rodiny s malými dětmi tam ubytovat nelze) nebo si najít jiné dle vlastního výběru z ubytovacích kapacit v Českém Krumlově (jelikož jde o turisticky atraktivní lokalitu včasná rezervace je důležitá!).

Cena ubytování:  ve Studijním centru na zámku za zvýhodněnou cenu 450 Kč/osoba/noc ve dvoulůžkovém pokoji pro frekventanty kurzu.

Stravování: každý se stravuje samostatně, ve Studijním centru je vybavená společná kuchyňka se základním nádobím.

Program: letošního ročníku LAHE se skládá z tanců doby Johna Playforda a jeho tanečních sbírek The Dancing Master (vydávaných od roku 1650). Dále se podíváme na barokní tance a španělské tance objevující se v baletním repertoáru, kurz bude doplněn také o hodiny rytmu, ranní rozcvičení a večerní protažení. Na závěr bude pro účastníky otevřena možnost účinkování na představení spolu s Hartig Ensemble, které se bude konat 5.8. 2021. Nácvik pro zájemce na představení bude probíhat ve večerních hodinách.

Uzávěrka přihlášek 23.7. 2021!

Info a předběžné přihlášky: info@hartigensemble.cz

 

Online přihláška zde.

 

Letní akademie Hartig Ensemble se koná ve spolupráci s Kláštery Český Krumlov, Studijním centrem Český Krumlov a s podporou Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov.

 

 

 Veronika Brzková

Životopis zde


Miroslav Stehlík

Životopis zde


Helena Kazárová - Odborný garant

Životopis zde

 

Obsah jednotlivých lekcí LAHE 2021:

 

Barokní tanec – prof. Helena Kazárová, Ph.D.

Náplň lekcí barokního tance bude tvořit repertoár nejužívanějších krokových kombinací francouzského stylu "la belle danse" z pozdní doby vlády Ludvíka XIV. a k nim příslušné pohyby paží (port de bras) s ohledem na divadelní sólo Chaconne de Phaëton z opery J.B. Lullyho (1683), které bylo otištěno v tzv. Beauchamp-Feuilletově notaci v roce 1704. Lekce jsou určeny pro zájemce, kteří jsou středně pokročilý v tanci (předchozí zkušenost s barokním tancem je vítaná, ale není podmínkou) a pro pokročilé či profesionální tanečníky, kteří mohou do tance zapojit též hru na kastaněty a komplikovanější port de bras.

 

Anglické country tance – MgA. Veronika Brzková

Na lekcích anglických country tanců se seznámíme s několika vybranými tanci ze sbírek Dancing Master Johna Playforda. Anglické country tance jsou pohybově a zejména prostorově velmi pestré, tříbí prostorovou orientaci a pohybovou paměť. Lekce je určena pro všechny zájemce od začátečníků po profesionály, cílem je si společně s radostí zatančit.

Španělské tance v tradičním baletním repertoáru – MgA. Veronika Brzková

Na lekcích španělských tanců se podíváme na dva vybrané tance z baletního repertoáru. Prvním tancem bude slavné taneční sólo Cachucha (1836, choreografie z baletu Jeana Coralliho Kulhavý ďábel, kterou se proslavila romantická balerína Fanny Elsslerová v Evropě i v Americe. Zápis publikoval A. Zorn v roce 1887). Druhým tancem bude párový Španělský tanec z baletu Louskáček P.I. Čajkovského (1892, No. 12a „Čokoláda“, choreografie Lev Ivanov/Alexander Širjajev, zápis ve Stěpanovově notaci z roku 1909). Lekce je určena pro středně pokročilé tanečníky, podmínkou je zkušenost s klasickým tancem.

 

Rytmus – BcA. Miroslav Stehlík

V hodinách se seznámíme s širokou škálou klasických i etnických bicích nástrojů. Na některé z nich si i zahrajeme. Ukážeme si, jakým způsobem může analýza rytmických struktur i dílčích nuancí přispět k interpretačnímu a choreografickému projevu. To vše zábavnou formou bez nutnosti předchozího hudebního vzdělání.

 

Teoretická část:

           - Vysvětlení základních muzikologických pojmů - rytmus, tempo, takt...

           - Dělení not a jejich funkce v rámci rytmické struktury skladby.

           - Rytmický vzorec (pattern) a tvorba vyšších celků (groove).

           - Přehled perkusních nástrojů a příklady praktického využití.

           - Poslech a analýza.

 

Praktická část:

           - Tělo jako souprava bicích nástrojů :)

           - Tančím na hudbu vs. Jsem hudba - timing, dynamika, ornamenty

           - Kolektivní hra na bicí nástroje + improvizace

 


 Seminar/Workshop on the theme of period (early) dances:

Summer Academy of Hartig Ensemble (SAHE) is a meeting of all people interested in early dance under the tutorship of dancers, who practice early dance on professional level and have dance pedagogy diploma. SAHE course is both for beginners, who have never encountered this type of dancing as well as for more experienced dancers and professionals, who can accomplish themselves and are welcome for masterclasses.

When: August 1-5, 2021 (the arrival is on Sunday afternoon (August 1), we will begin dancing in the evening, the departure is on Thursday evening (August 5), or on Friday (August 6) in morning hours.

Where: Český Krumlov, South Bohemia (Czech Republic), UNESCO site. We will dance in historic rooms of Český Krumlov Castle Castle, and it´s  Study Centre
Theme: „Dancing through the Ages“ (see bellow).

Programm of this dance week is focused on English Country Dances (John Playford and his books The Dancing Master, which were published from 1650), Baroque Dance, Spanish Dances from ballet repertoire. The course is complemented by Rhythm class (also castanets), morning warm-up and evening stretching. Participants will have the opportunity to take part in the dance performance of Hartig Ensemble, which will take place on Thursday (August 5). Rehearsals for interested for the performance will take place in the evenings. You can bring your own costume, if you have one, or borrough it on place.

Course Fee: 3 200 CZK (approx. 150 EUR), comprises also the tour of the Baroque Theatre. The price of the course does not include insurance. (accident, travel)

Accommodation: is possible in twin-bed rooms (each room with own shower and WC, el. kettle and fridge) in Study Centre (reservation and payment through us – Hartig Ensemble z.s.) or on your own in the town. As Český Krumlov is a very popular tourist destination, please make your reservation as soon as possible.

Accommodation fee for Study Centre: 450 CZK /person/night in twin-bed room.

Meals: on your own in nearby restaurants, in the Study Centre there is a furnished kitchen for preparation of simple meals.

Please apply until: 23. 7. 2021!


Early-bird info and applications: info@hartigensemble.cz

Application forms online here

 

 

Annotation to lessons of Baroque dance

Lessons of Baroque dance will contain repertory of the most frequently used step combinations of "la belle danse" of the late period of reign of Louis XIV.  with adequate arm movements (port de bras) in regard to the theatre solo Chaconne de Phaëton (tragédie lyrique of J.B. Lully, 1683). This solo was recorded in 1704 in Beauchamp-Feuillet dance notation system. Lessons are meant for dancers with intermediate dancing skills (previous experience with Baroque dance is welcome but not necessary) and also for accomplished dancers and professionals, who can add castanets and more complicated port de bras.

Annotation to lessons of English country dances

In English country dance lessons, we will study several selected dances from the collections of Dancing Master (John Playford). English country dances are varied especially in space and movements. They cultivate spatial orientation and movement memory. The lesson is intended for all those interested, from beginners to professionals.

Annotation to lessons of Spanish dances

In Spanish dances lesson we will focus on two dances from ballet repertoire. The first dance will be Cachucha (1836, choreography from the ballet Le Diable boiteux of Jean Coralli, which founded the fame of the Romantic ballerina Fanny Elssler in Europe and in America. The dance was documentated and edited in 1887 by A. Zorn). The second dance will be the Spanish dance for one couple from The ballet The Nutcracker of Tchaikovsky (1892, No 12a „Chocolate“ choreography by Lev Ivanov/Alexander Shiraev, recorded in 1909 in Stepanov notation). The lesson is intended for advanced dancers, experience with classical ballet is required.

 

 

 

 

 

 Letní akademie Hartig Ensemble se koná ve spolupráci s Kláštery Český Krumlov, Studijním centrem Český Krumlov a s podporou Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov.

 

 

Zpráva o uplynulé LAHE:

1. Letní akademie Hartig Ensemble se uskutečnila dnech 5.-11. srpna 2018 v prostorách Klášterů Český Krumlov, Studijního centra a SHZ Český Krumlov. Na toto mezinárodní soustředění zájemců o dobové tance se sjelo 16 účastníků z pěti zemí (Polsko, Estonsko, Ruská federace, Rakousko, Česká republika) aby zde studovali hru na kastaněty a historické tance se španělským vlivem či duchem, včetně v Čechách neznámého stylu španělského klasického tance z konce 18. století, tzv. „školy bolera“ (Escuela Bolera) pod vedením anglické specialistky Jane Gingell a jejího asistenta Konrada Przybyciena. Renesanční a barokní repertoár a další doprovodný program vedli lektoři prof. Helena Kazárová, PhD., MgA. Blanka Ferjentsik Wernerová, BcA. Veronika Brzková, BcA. Miroslav Stehlík, koordinátorem kurzu byl BcA. Ladislav Beneš, DiS, všichni z uskupení Hartig Ensemble.
Účastníci si mohli vybrat dvě hlavní specializace (např. barokní tance a školu bolera) a ostatních lekcí se zúčastňovat podle časových možností a kapacity výukových prostor. Tento model se ukázal být velmi dobrý, frekventanti byli spokojení, že si mohou vybrat a výukové prostory nebyly přeplněné. Večerní program sestával ze soustředění všech účastníků při hodinách plesového repertoáru (anglické a francouzské kontratance, kontratancová forma španělských seguidillas a pro zpestření i jihočeské kolo). Velmi oblíbenou formou odreagování a zároveň příležitostí pro zvýšení hudebně-rytmických dovedností představovaly lekce rytmu s využitím různých bicích nástrojů. Taktéž vyučované principy klasického tance, které doplňovaly výuku repertoáru, se osvědčily.
Byť jsme původně váhali, zda zařadit také společné veřejné předvedení naučeného repertoáru a dovedností, nakonec frekventanti tuto možnost většinově přivítali. V sobotu 11.8.2018 od 14 hodin uskutečnila malá ukázka nastudovaných tanců na nádvoří klarisek v Klášterech. Byla to i ve velmi horkém počasí příjemná a důstojná „tečka“ za 1. Letní akademií Hartig Ensemble, o jejíž pořádání se zasloužily kromě členů Hartig Ensemble z.s. Kláštery Český Krumlov, Státní hrad a zámek Český Krumlov a Studijní centrum, HAMU Praha a Nadace barokního divadla Český Krumlov.
Vytkli jsme si v tomto projektu tři hlavní cíle: obecně vzdělávací a pedagogický, badatelský a umělecký. Domníváme se, že jsme naší Letní akademií těchto cílů dosáhli: vzhledem k dlouhodobějšímu charakteru některých z nich, byla také ukázána cesta k jejich úspěšnému naplnění v budoucnosti (zejména v umělecké oblasti a v dalším pedagogickém rozvíjení znalostí repertoáru a stylu).

 

 

 

Photos from the previous SAHE: