Letní akademie

Letní akademie Hartig Ensemble (LAHE) je týdenní soustředění všech zájemců o dobový (historický) tanec, které probíhá v krásném prostředí Českého Krumlova pod vedením kvalifikovaných lektorů.

 2. Letní akademie se uskuteční v termínu 14.-20.7.2018 a vyvrcholí možnou účastí frekventantů na zahajovacím večeru Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Využijte možnosti předběžně si rezervovat místo, napište nám o vašem zájmu na náš e-mail.

Zpráva o uplynulé LAHE:

1. Letní akademie Hartig Ensemble se uskutečnila dnech 5.-11. srpna 2018 v prostorách Klášterů Český Krumlov, Studijního centra a SHZ Český Krumlov. Na toto mezinárodní soustředění zájemců o dobové tance se sjelo 16 účastníků z pěti zemí (Polsko, Estonsko, Ruská federace, Rakousko, Česká republika) aby zde studovali hru na kastaněty a historické tance se španělským vlivem či duchem, včetně v Čechách neznámého stylu španělského klasického tance z konce 18. století, tzv. „školy bolera“ (Escuela Bolera) pod vedením anglické specialistky Jane Gingell a jejího asistenta Konrada Przybyciena. Renesanční a barokní repertoár a další doprovodný program vedli lektoři prof. Helena Kazárová, PhD., MgA. Blanka Ferjentsik Wernerová, BcA. Veronika Brzková, BcA. Miroslav Stehlík, koordinátorem kurzu byl BcA. Ladislav Beneš, DiS, všichni z uskupení Hartig Ensemble.
Účastníci si mohli vybrat dvě hlavní specializace (např. barokní tance a školu bolera) a ostatních lekcí se zúčastňovat podle časových možností a kapacity výukových prostor. Tento model se ukázal být velmi dobrý, frekventanti byli spokojení, že si mohou vybrat a výukové prostory nebyly přeplněné. Večerní program sestával ze soustředění všech účastníků při hodinách plesového repertoáru (anglické a francouzské kontratance, kontratancová forma španělských seguidillas a pro zpestření i jihočeské kolo). Velmi oblíbenou formou odreagování a zároveň příležitostí pro zvýšení hudebně-rytmických dovedností představovaly lekce rytmu s využitím různých bicích nástrojů. Taktéž vyučované principy klasického tance, které doplňovaly výuku repertoáru, se osvědčily.
Byť jsme původně váhali, zda zařadit také společné veřejné předvedení naučeného repertoáru a dovedností, nakonec frekventanti tuto možnost většinově přivítali. V sobotu 11.8.2018 od 14 hodin uskutečnila malá ukázka nastudovaných tanců na nádvoří klarisek v Klášterech. Byla to i ve velmi horkém počasí příjemná a důstojná „tečka“ za 1. Letní akademií Hartig Ensemble, o jejíž pořádání se zasloužily kromě členů Hartig Ensemble z.s. Kláštery Český Krumlov, Státní hrad a zámek Český Krumlov a Studijní centrum, HAMU Praha a Nadace barokního divadla Český Krumlov.
Vytkli jsme si v tomto projektu tři hlavní cíle: obecně vzdělávací a pedagogický, badatelský a umělecký. Domníváme se, že jsme naší Letní akademií těchto cílů dosáhli: vzhledem k dlouhodobějšímu charakteru některých z nich, byla také ukázána cesta k jejich úspěšnému naplnění v budoucnosti (zejména v umělecké oblasti a v dalším pedagogickém rozvíjení znalostí repertoáru a stylu).