O nás

Hartig Ensemble – Tance a balety tří staletí

 

 

 

 

O nás

 

Hartig Ensemble je volné uskupení profesionálních tanečníků, kteří se pod uměleckým vedením prof. Heleny Kazárové, Ph.D. věnují již řadu

let interpretaci tanců ze „tří století“, tj. od pozdní renesance po raný romantismus,, včetně španělských tanců (typu „escuela bolera). Soubor úzce spolupracuje s katedrou tance HAMU, která

sídlí v Praze v barokním Hartigovském paláci na Malé Straně, zde také soubor zkouší. Soubor je komorní, často ale zve i hosty, významné

osobnosti tanečního světa. Celoroční činnost Hartig Ensemble byla v roce 2019 a 2020 podpořena MK ČR, v roce 2020 soubor získal také podporu od Magistrátu hl.m. Prahy.

 

 

 

Repertoár

 

Od založení v roce 1997 se soubor navázal spolupráci s řadou hudebníků a souborů, kteří se věnují historicky poučené interpretaci a společně

začali objevovat zapomenutý repertoár, který tvoří jak tance plesové (vhodné i jako předtančení), tak i virtuózní tance divadelní, taneční výstupy

v operách 17.-18. století, samostatná baletní díla.  Soubor od počátku své činnosti obnovuje tance podle dochovaných historických pramenů

(např. barokní tance podle grafických zápisů v tzv. Beauchamp-Feuilletově notaci), tyto zrekonstruované  tance jsou základem komorních

programů.

 

Projekty a festivaly

 

Za 20 let své činnosti se tanečníci zúčastnili kromě svých vlastních koncertních programů také řady prestižních divadelních projektů

(např. Castor et Pollux J. Ph. Rameaua ve Stavovském divadle v Praze, Sub olea pacis et palma virtutis J. D. Zelenky ve Vladislavském sále

Pražského hradu, novodobé světové premiéry slavnostní opery Costanza e fortezza J. J. Fuxe aj.) a soubor vystoupil na mnohých festivalech

(Pražské jaro, Dvořákův festival, Theatrum Kuks, Europamusicale, Europa-Mitte, Haydn Festival, Smetanova Litomyšl, Tanztage Bad Ischl,

Bach Festival, Barokowe Eksploracje, Evropské město kultury Plzeň 2015 ad.) a své umění předváděl i v zahraničí (Litva, Polsko, Japonsko,

Rakousko, Německo, Maďarsko ad.).

 

Projekty a spolupráce s orchestrem Musica Florea

 

Od roku 2007 soubor pravidelně spolupracuje s orchestrem Musica Florea (um. vedoucí a dirigent Marek Štryncl). V novodobé světové premiéře

spolu tělesa nastudovala rokokový balet Josepha Starzera La guirlande enchantée (1757). Plodná spolupráce obou těles pokračuje dodnes: v

roce 2009 premiérou děl Ch. W. Glucka La Danza a Narcis a Palimene, v roce 2010 premiérou barokní opery G. F. Händela Terpsichora a v roce

2012 barokní operou Dioklecián H. Purcella s reprízami v letech následujících. Nejnovějšími projekty jsou opera Armida G. Scarlattiho z roku

1766 (uvedená v novodobé světové premiéře v roce 2014 na Smetanově Litomyšli a v historických divadlech), program Apoteóza francouzské

hudby a tance a tragický balet G. Angioliniho Didone abbadonata (2015), tance v „korunovační“ opeře J.J.Fuxe Costanza e fortezza a konečně

jediný balet Ludwiga van Beethovena Prométheovi lidé aneb Moc hudby a tance, op. 43 (2016). 

Společně jsme realizovali také drobnější baletní kusy W.A. Mozarta (Mozartiana, 2017) a operu Muzio Scevola (hudba Amadei-Bononcini-Händel, 2018).

 

Film a TV a další aktivity

 

Soubor vystupuje i v historických filmech: Bathory (režie J. Jakubisko), To horké léto v Marienbadu,(režie M. Cieslar), Rolando Villazón meets Don Giovanni (BBC-Redgrave Pictures, režie G. Evans), Příběh rodinné opery (režie M. Suchánek), Princezna

a písař (režie K. Janák), Interlude in Prague, režie J. Stephenson) a pořádá se i vzdělávací programy – např. pořad Průvodce baletem

Vlastimilem Harapesem nebo letní kurzy historického tance.