Koncertní pořady a vystoupení

Nabízíme jak celistvé hudebně-taneční pořady (viz nabídka níže),

tak i kratší taneční vstupy na různé akce ve stylu gotika,renesance,

baroko, rokoko, empír a španělské tance za doprovodu kastanět.

Vystoupení můžeme upravit dle přání.

 

 

Dostaveníčko s Madame Pompadour/Rendez-vous avec Mme Pompadour

 

 

Hudba: J.-B. Lully, A. Campra, M.-A. Charpentier, F. Couperin et al.

Námět, choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební dramaturgie a nastudování: Julie Braná, Edita Keglerová

Durata: 60-75 minut (po dohodě i jiná)

Počet účinkujících: 2-4 tanečníci podle délky programu, 1 moderátorka

Hudební doprovod: 2 instrumentální sólisté (cembalo, flauti), ev. i zpěv

Prostor: větší pódium (min. 6x5m) nebo stejný prostor s rovnou hladkou podlahou, který umožňuje divákům sledovat tanec

Charakter: Koncert francouzské hudby s tanci a ohlédnutím na životní osudy madame Pompadour a dvora Ludvíka XV.

Poznámka: Jeden z našich nejúspěšnějších pořadů. Vhodné též do historických prostor, vhodné i pro dětské publikum. Poprvé uvedeno na festivalu Dvořákova Olomouc 17.5.2007.

 

Snad v žádné době netvořila instrumentální hudba s tancem tak úzké spojení jako v 18. století. Tehdy byly hudební skladby byly vytvářeny podle rytmických vzorců tanců, které se tančily jak na plesech, tak i v divadle. Období doznívajícího baroka a rokoka je typické právě spojením divadelního a plesového prostředí. Taneční mistři 18. století vytvářeli často nové plesové tance na oblíbené melodie, které zazněly předtím v divadle a jednodušší divadelní tance se stávaly módními jako předtančení na bálech.  Dostaveníčko s Madame Pompadour se tak stává zábavným výletem do tohoto období, tak důležitého pro rozvoj obou múzických umění. Tance jsou rekonstruovány a oživeny podle grafického záznamu v tzv. Beauchamp-Feuilletově notaci a obsahují též veselá čísla z repertoáru commedie dell´arte (např. Harlekýn a Harlekýnka), ale také tance inspirované španělskou kulturou za doprovodu kastanět.

Barokní reminiscence

 

 

Hudba: J.-B. Lully, A. Campra, M.-A. Chanpentier, M. Marais, H. Purcell et al.

Námět, choreografie a režie: Helena Kazárová

Durata: 20-60 minut (po dohodě i jiná, v případě živé hudby lze i 75 min)

Počet účinkujících: 3-8 tanečníků podle délky a charakteru programu

Hudební doprovod: reprodukovaná hudba nebo 2-5 hudebníků

Prostor: větší pódium (cca 6x5m) nebo stejný prostor s rovnou hladkou podlahou, který umožňuje divákům sledovat tanec

Charakter: Suita různorodých tanců doby baroka, nastudovaných v autentických dobových choreografiích a kostýmech.

Poznámka: V případě repro hudby je nutná zvukař. Lze upravit i jako více kratších vstupů, např. jako předtančení na plese nebo různé oslavy, firemní akce apod. Vhodné též do historických prostor, vhodné i pro dětské publikum.

 

Variabilní program, který představuje evropskou taneční kulturu doby 17.-18. století v dobových kostýmech.

 Tančíme staletími/Dancing through the Ages

 

 
 

 

 
 

 

Hudba: taneční hudba od gotiky po empír

Námět, choreografie a režie: Helena Kazárová

Durata: cca 60 min (po dohodě i jiná)

Počet účinkujících: 4-8 tanečníků, 1 moderátorka

Prostor: větší pódium (cca 6x5m) nebo stejný prostor s rovnou hladkou podlahou, který umožňuje divákům sledovat tanec

Charakter: Suita různorodých tanců od pozdně gotické doby přes renesanci, baroko, rokoko až po počátek 19. století s výkladem, jak se taneční i hudební kultura vyvíjela, stejně tak i styl odívání.

Poznámka: Zvukař, garderobiérka nutná. Vhodné též do historických prostor, vhodné i pro dětské publikum. Je možné spojit s výukou jednoduchého tance a zapojit diváky do akce.

 

Tato procházka minulostí s ukázkami dobových tanců představuje velmi ojedinělou možnost vrátit se v čase a zažít krásu a temperament různých etap vývoje evropské společnosti. Díky velkému počtu různorodých skvostných kostýmů je tento pořad velmi vizuálně přitažlivý.