Umělecké vedení souboru

Helena Kazárová – umělecká vedoucí a choreografka Hartig Ensemble

 

Prof. Helena Kazárová, Ph.D. se specializuje na taneční a pohybovou kulturu minulých století jak prakticky(rekonstrukce a oživování tanců ze zápisů a grafických záznamů, choreografii ve stylu dané epochy, barokní gesto), tak teoreticky (je autorkou dvou knih – Barokní taneční formy a Barokní balet ve střední Evropě - a početných odborných článků a studií).

 

Absolvovala na pražské AMU, několik let byla zaměstnána jako profesionální tanečnice, poté začala vyučovat dějiny tance a baletu, teorii a estetiku tance, dějiny umělecké kultury a stala se badatelkou v archivech. Její teoretický výzkum se brzy vtělil do rekonstrukcí a inscenování historických tanců, přičemž se zpočátku specializovala zejména na období baroka. Studovala a spolupracovala s řadou mezinárodních odborníků (B. Massin, M.-G. Massé, D. Wortelboer, E. Green atd.) a zvláště s Marcem Leclercqem, se kterým spolupracovala na významných operních projektech (Castor et Pollux  Rameaua a Sub olea pacis et palma virtutis of Jana Dismase Zelenky) v pozici asistentky choreografie a režie). Od té doby vytvořila a obnovila mnoho barokních, renesančních a empírových tanců pro různé významné hudební a divadelní festivaly /Japonsko, Litva, Polsko, Rakousko, Německo, Maďarsko aj.) a také pro baletní soubory (např. Entrée d´Apollon barokních choreografů Feuilleta and Pécoura pro Balet Národního divadla v Praze a Brně), spolupracovala na dobových inscenacích pro činoherní soubory.

Od roku 1997 umělecky vede Hartig Ensemble – Tance a balety tří století, který založila a pro který vytvořila široký repertoár tanců na základě jejich rekonstruování z Beauchamp-Feuilletovy notace a dalších pramenů.

V posledních letech se věnuje navíc také dobovým interpretačním prostředkům (gesta a jevištní pohyb) v repertoáru 17. a 18. století, přičemž tyto znalosti využívá v inscenování děl barokního hudebního divadla, z nichž řadu také režírovala.  Vytvořila choreografie pro pořad dirigenta Gerda Albrechta  Gerd Albrecht představuje Mozarta (Stavovské divadlo Praha 2006) a spolupracuje s celou řadou dirigentů, kromě „rezidenčního“ Marka Štryncla k nim patří též Václav Luks, Adam Viktora Robert Hugo, Vojtěch Spurný, Ondřej Macek, Jiří Petrdlík ad.

 

Přehled nejdůležitějších divadelních projektů (bez repríz a obnovených premiér, které jsou časté):

 

Rok Titul Skladatel Druh a styl
2020 Od bourrée po bolero varia (17.-19.stol.) Komentovaný pořad o vývoji tanečních forem a stylů
2020 Prométheovi lidé Ludwig van Beethoven
Balet (Empír)
2019 Kirké Václav Praupner Melodram s baletem
2019 Venuše a živly Rebel, Händel,Lully et al. Ballet de cour - Dvorský balet
2018 La figlia ritrovata di Ottone II Leopold Koželuh
Balet (Empír) (3 tance)
2018 Muzio Scevola
 Amadei-Bononcini  Händel        Opera (Baroko)
2017 Ballo delle ingrate Claudio Monteverdi Opera (Manýrismus)
2017 Armida J. B. Lully Opera (Baroko)
2017 Mozartiana W.A. Mozart Balet, Pantomima
2016 Kirké (Circé) Václav Praupner Melodram
2016 Prométheovi lidé, op.43 Ludwig van Beethoven Balet (Empír)
2015 Didone abbadonata Gasparo Angiolini Balet (Klasicismus)
2015 Costanza e fortezza Johann Joseph Fux Opera (Baroko)
2015 Daniel v jámě lvové G.Ph. Telemann Oratorium (Baroko)
2014 Armida Giuseppe Scarlatti Opera (Klasiccismus)
2012 Dioclesian Henry Purcell Semi-Opera (Baroko)
2011 Dove è amore, è gelosia Giuseppe Scarlatti Opera (Klasiccismus)
2010 Terpsichore Georg Friedrich Händel Opera-ballet (Baroko)
2009 La Danza/Narcis e Palimene Christoph Willibald Gluck Opera/ Ballet (Rokoko)
2007 La guirlande enchantée Joseph Starzer Balet (Rokoko)
2007 Arlequin Immortel Lully,Campra, Lambranzi Commedia dell´arte (Baroko/Rokoko)
2007 Tance na Schuberta Tance na Schuberta Suita tanců (Empír)

 

Je profesorkou na AMU, kde přednáší dějiny tance a baletu, estetiku tance a vyučuje historické tance. Vyučuje také na mezinárodních letních akademiích, spolupracuje s rozhlasem, filmem a televizí (např. Bathory J. Jakubiska, To horké léto v Marienbadu M. Cieslara, Příběh rodinné opery M. Suchánka, Donšajni J. Menzela nebo Rolando Villazón Meets Don Giovanni, BBC-Redgrave Pictures, Interlude in Prague, Stilking Films).  Jako badatelka a specialistka na barokní, rokokovou a preromantickou kulturu pohybu je zvána též na mezinárodní konference (naposledy Oxford University 2015,  Rothenfels 2016, EADH Drážďany 2017).