Pro rok 2019 připravujeme:

Pro rok 2019 připravujeme:

  • Melodram s baletem z konce 18. století českého skladatele Václava Bartoloměje Praupnera Kirké (1789). Společný projekt s orchestrem Musica Florea, novodobá premiéra v historicky poučené interpretaci - konec června 2019, mobilní divadlo Florea Theatrum na Letní scéně HAMU, Praha.

 

 

 

 

  • 2. Letní akademii Hartig Ensemble – 14.-20.7.2019 v Českém Krumlově

 

     

 

  • Zahajovací večer pro MHF Český Krumlov v zámecké zahradě – 19.7.2019

 

 

 

  • Obnovenou premiéru Händlovy Terpsichory (1734) spolu s pastorálním pot-pourri z nejoblíbenějších barokních a rokokových tanců a písní, včetně Rebelových Les caractères de la danse25.7.2019 v Barokním divadle zámku Český Krumlov, společně s orchestrem Musica Florea.

 

 

 

 

  • Nový program složený ze Španělskem ovlivněných tanců různým období a hudebních skladeb s pracovním názvem Od dona Quijota ke Carmen.
 

 

 

 

Letní akademie Hartig Ensemble - aktuálně

Letní akademie Hartig Ensemble - aktuálně


 

V těchto dnech (5.-11. srpna 2018) probíhá naše první mezinárodní Letní akademie Hartig Ensemble, a sice v prostorách Klášterů Český Krumlov a SHZ Český Krumlov. Toto týdenní soustředění zájemců o dobové tance, navazuje na tradici kurzů tanců 17. a 18. století, pořádaných od roku 2005 v Českém Krumlově profesorkou Helenou Kazárovou z katedry tance pražské AMU, která je zároveň uměleckou vedoucí Hartig Ensemble a odborným garantem letošní Letní akademie. Sjelo se 16 účastníků z pěti zemí, aby zde studovali hru na kastaněty a historické tance se španělským vlivem či duchem, včetně v Čechách neznámého stylu španělského klasického tance z konce 18. století, tzv. „školy bolera“ (Escuela Bolera) pod vedením anglické specialistky Jane Gingell.


Renesanční a barokní repertoár a další doprovodný program vedou lektoři ze souboru Hartig Ensemble (www.hartigensemble.cz). V případě příznivého počasí se v sobotu 11.8.2018 od 14 hodin uskuteční malá ukázka nastudovaných tanců na nádvoří klarisek v Klášterech.


Letní akademie Hartig Ensemble se koná ve spolupráci s NPÚ, Kláštery Český Krumlov, Státní hrad a zámek Český Krumlov a Studijní centrum, HAMU Praha a Nadací barokního divadla Český Krumlov.

 

 

 

1. Letní akademie Hartig Ensemble - poslední volná místa

1. Letní akademie Hartig Ensemble - poslední volná místa
Zbývá nám ještě několik míst na naši 1.Letní akademii Hartig Ensemble, na které se můžete naučit tance od renesance přes baroko až do romantismu, které měli španělského ducha, včetně poprvé v Čechách tzv. Escuela Bolera - klasický španělský tanec pod vedením zahraničních lektorů). Informace najdete v záložče Letní akademie.
Pokud máte zájem strávit s námi týden plný španělských rytmů pod vedením domácích i zahraničních lektorů, neváhejte s přihláškou, jelikož kapacita kurzu se již brzy naplní!
Za lektory Letní akademie,

Prof. Helena Kazárová, Ph.D.

Opera-balet

Ballo nevděčnic/Il ballo delle ingrate

 

Hudba: Claudio Monteverdi, 1608

Libreto: Ottavio Rinuccini

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování a dirigent: Tomáš Hála

Durata: 50-55 minut

Počet účinkujících: 4 taneční role, 4 pěvecké (mezzosoprano, 2x soprano, basso)

Hudební doprovod: 4-5 hudebníků

Prostor: větší pódium (min. 6x5m), historická prostora nebo divadelní scéna

Charakter: Raně barokní (manýristická) opera s tanci jako součástí díla. 

Poznámka: maskér, garderoba, osvětlovač. Vhodné do historických prostor. Před představením je možné dílo uvést a na konci představení je možné zapojit diváky do jednoduchého tance. Zpíváno v italštině, možno použít titulkovací zařízení. Poprvé uvedeno v historicky poučené interpretaci 30.9. 2017 na zámku Březnice.

 

Scénické uvedení jednoho z prvních vokálně-tanečních děl Claudia Monteverdiho, které obsahuje jak prvky rodící se barokní opery, tak manýristického dvorského baletu. Děj díla je v podstatě žertovný: Venuše a Amor žádají Plutona, vládce podsvětí, aby přísně ztrestal duše pyšných žen, jež pohrdají po nich vzdychajícími nápadníky. Pluton rozkazuje, aby podsvětí otevřelo brány a nechalo vyjít na světlo stíny těchto utrápených nevděčnic, které dříve odmítaly nabízenou lásku. Monteverdiho hudba ovšem dává této Rinucciniho hříčce duchovní rozměr.

---------------------------------------------------------------------------------------

Terpsichora /Terpsichore

 

 

 

Hudba: G. F. Händel, 1734

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování a dirigent: Marek Štryncl

Durata: 55 minut

Počet účinkujících: 4 taneční role, 2 pěvecké (alto, soprano) a sbor (SATB)

Hudební doprovod: orchestr Musica Florea (cca 19 hudebníků)

Prostor: komorní divadelní scéna

Charakter: Barokní opera s tanci jako součástí díla.

Poznámka: maskér, garderoba, kulisy, osvětlovač nutný. Vhodné i pro děti. Může se uvádět samostatně nebo v kombinaci s pastorálou Podoby barokního tance/Les Caractères de la Danse či jiným titulem v nabídce. Poprvé uvedeno v historicky poučené interpretaci 18.9. 2010 v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti.

 

Terpsichora je sugestivní dílo, nazvané podle múzy tance, které Händel složil v roce 1734 ve formě prologu pro znovuuvedení opery Il Pastor fido, poprvé představené v Londýně v roce 1712.  Jde o syntézu hudebního, tanečního a divadelního žánru vrcholného baroka a v historicky poučeném provedení přináší dnešnímu divákovi nevšední vizuálně-akustický umělecký zážitek. Je to jeden z nejúspěšnějších titulů, vzniklých ze spolupráce s orchestrem Musica Florea. Uvedli jsme ho na mnoha festivalech doma i v zahraničí.

 

La Danza

Hudba: Ch. W. Gluck, 1755

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování a dirigent: Marek Štryncl

Durata: 50 minut

Počet účinkujících: 6 tanečních rolí, 2 pěvecké (soprano, tenor)

Hudební doprovod: orchestr Musica Florea (cca 19 hudebníků)

Prostor: komorní divadelní scéna

Charakter: Barokní/raně klasicistní opera s tanci jako součástí díla.

Poznámka: maskér, garderoba, kulisy, osvětlovač nutný. Vhodné i pro děti. Uváděno spolu s partorálním baletem Narcis a Palimene jako součástí díla. Novodobá premiéra v historicky poučené interpretaci: 26.6.2009 v Barokním divadle zámku Český Krumlov.

Toto dílo představuje ideální syntézu všech složek hudebního divadla 18. století: vokální a instrumentání hudby, kvalitních veršů, jevištního tance, jevištního výtvarna. Pastorála byla výrazem lyrických sil v rámci hudebního divadla již od 17. století, v 2. polovině 18. století se stala nezbytnou částí divadelního myšlení rokoka na barokních základech. Anakreonský námět a jeho zpracování dvěma velikány 18. století – Metastasiem a Gluckem – je výborný příklad divadelní lyriky pozdního baroka, je to dílo přístupné širokému okruhu posluchačů a diváků.

Pastýř Tirsi pozoruje se svou milou nymfou Nice západ slunce. Vyjadřuje svůj neklid nad tím, že jeho milá se musí připojit k tancům ostatních lesních nymf, znamená to pro něj loučení. Okamžik loučení se přibližuje a on cítí v srdci pochyby a žárlivost. Krásná a svůdná Nice ho uklidňuje se sobě vlastní koketérií, což jeho žárlivost jen rozdmýchává. Každý z milenců vyjadřuje odvěký paradox lásky: je milovat totéž co chtít vlastnit druhého? Jak dospět k důvěře, když se druhý vzdaluje...

----------------------------------------------------------------------------------------