Letní akademie Hartig Ensemble - aktuálně

Letní akademie Hartig Ensemble - aktuálně


 

V těchto dnech (5.-11. srpna 2018) probíhá naše první mezinárodní Letní akademie Hartig Ensemble, a sice v prostorách Klášterů Český Krumlov a SHZ Český Krumlov. Toto týdenní soustředění zájemců o dobové tance, navazuje na tradici kurzů tanců 17. a 18. století, pořádaných od roku 2005 v Českém Krumlově profesorkou Helenou Kazárovou z katedry tance pražské AMU, která je zároveň uměleckou vedoucí Hartig Ensemble a odborným garantem letošní Letní akademie. Sjelo se 16 účastníků z pěti zemí, aby zde studovali hru na kastaněty a historické tance se španělským vlivem či duchem, včetně v Čechách neznámého stylu španělského klasického tance z konce 18. století, tzv. „školy bolera“ (Escuela Bolera) pod vedením anglické specialistky Jane Gingell.


Renesanční a barokní repertoár a další doprovodný program vedou lektoři ze souboru Hartig Ensemble (www.hartigensemble.cz). V případě příznivého počasí se v sobotu 11.8.2018 od 14 hodin uskuteční malá ukázka nastudovaných tanců na nádvoří klarisek v Klášterech.


Letní akademie Hartig Ensemble se koná ve spolupráci s NPÚ, Kláštery Český Krumlov, Státní hrad a zámek Český Krumlov a Studijní centrum, HAMU Praha a Nadací barokního divadla Český Krumlov.

 

 

 

1. Letní akademie Hartig Ensemble - poslední volná místa

1. Letní akademie Hartig Ensemble - poslední volná místa
Zbývá nám ještě několik míst na naši 1.Letní akademii Hartig Ensemble, na které se můžete naučit tance od renesance přes baroko až do romantismu, které měli španělského ducha, včetně poprvé v Čechách tzv. Escuela Bolera - klasický španělský tanec pod vedením zahraničních lektorů). Informace najdete v záložče Letní akademie.
Pokud máte zájem strávit s námi týden plný španělských rytmů pod vedením domácích i zahraničních lektorů, neváhejte s přihláškou, jelikož kapacita kurzu se již brzy naplní!
Za lektory Letní akademie,

Prof. Helena Kazárová, Ph.D.

Opera-balet

Ballo nevděčnic/Il ballo delle ingrate

 

Hudba: Claudio Monteverdi, 1608

Libreto: Ottavio Rinuccini

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování a dirigent: Tomáš Hála

Durata: 50-55 minut

Počet účinkujících: 4 taneční role, 4 pěvecké (mezzosoprano, 2x soprano, basso)

Hudební doprovod: 4-5 hudebníků

Prostor: větší pódium (min. 6x5m), historická prostora nebo divadelní scéna

Charakter: Raně barokní (manýristická) opera s tanci jako součástí díla. 

Poznámka: maskér, garderoba, osvětlovač. Vhodné do historických prostor. Před představením je možné dílo uvést a na konci představení je možné zapojit diváky do jednoduchého tance. Zpíváno v italštině, možno použít titulkovací zařízení. Poprvé uvedeno v historicky poučené interpretaci 30.9. 2017 na zámku Březnice.

 

Scénické uvedení jednoho z prvních vokálně-tanečních děl Claudia Monteverdiho, které obsahuje jak prvky rodící se barokní opery, tak manýristického dvorského baletu. Děj díla je v podstatě žertovný: Venuše a Amor žádají Plutona, vládce podsvětí, aby přísně ztrestal duše pyšných žen, jež pohrdají po nich vzdychajícími nápadníky. Pluton rozkazuje, aby podsvětí otevřelo brány a nechalo vyjít na světlo stíny těchto utrápených nevděčnic, které dříve odmítaly nabízenou lásku. Monteverdiho hudba ovšem dává této Rinucciniho hříčce duchovní rozměr.

---------------------------------------------------------------------------------------

Terpsichora /Terpsichore

 

 

 

Hudba: G. F. Händel, 1734

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování a dirigent: Marek Štryncl

Durata: 55 minut

Počet účinkujících: 4 taneční role, 2 pěvecké (alto, soprano) a sbor (SATB)

Hudební doprovod: orchestr Musica Florea (cca 19 hudebníků)

Prostor: komorní divadelní scéna

Charakter: Barokní opera s tanci jako součástí díla.

Poznámka: maskér, garderoba, kulisy, osvětlovač nutný. Vhodné i pro děti. Může se uvádět samostatně nebo v kombinaci s pastorálou Podoby barokního tance/Les Caractères de la Danse či jiným titulem v nabídce. Poprvé uvedeno v historicky poučené interpretaci 18.9. 2010 v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti.

 

Terpsichora je sugestivní dílo, nazvané podle múzy tance, které Händel složil v roce 1734 ve formě prologu pro znovuuvedení opery Il Pastor fido, poprvé představené v Londýně v roce 1712.  Jde o syntézu hudebního, tanečního a divadelního žánru vrcholného baroka a v historicky poučeném provedení přináší dnešnímu divákovi nevšední vizuálně-akustický umělecký zážitek. Je to jeden z nejúspěšnějších titulů, vzniklých ze spolupráce s orchestrem Musica Florea. Uvedli jsme ho na mnoha festivalech doma i v zahraničí.

 

La Danza

Hudba: Ch. W. Gluck, 1755

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování a dirigent: Marek Štryncl

Durata: 50 minut

Počet účinkujících: 6 tanečních rolí, 2 pěvecké (soprano, tenor)

Hudební doprovod: orchestr Musica Florea (cca 19 hudebníků)

Prostor: komorní divadelní scéna

Charakter: Barokní/raně klasicistní opera s tanci jako součástí díla.

Poznámka: maskér, garderoba, kulisy, osvětlovač nutný. Vhodné i pro děti. Uváděno spolu s partorálním baletem Narcis a Palimene jako součástí díla. Novodobá premiéra v historicky poučené interpretaci: 26.6.2009 v Barokním divadle zámku Český Krumlov.

Toto dílo představuje ideální syntézu všech složek hudebního divadla 18. století: vokální a instrumentání hudby, kvalitních veršů, jevištního tance, jevištního výtvarna. Pastorála byla výrazem lyrických sil v rámci hudebního divadla již od 17. století, v 2. polovině 18. století se stala nezbytnou částí divadelního myšlení rokoka na barokních základech. Anakreonský námět a jeho zpracování dvěma velikány 18. století – Metastasiem a Gluckem – je výborný příklad divadelní lyriky pozdního baroka, je to dílo přístupné širokému okruhu posluchačů a diváků.

Pastýř Tirsi pozoruje se svou milou nymfou Nice západ slunce. Vyjadřuje svůj neklid nad tím, že jeho milá se musí připojit k tancům ostatních lesních nymf, znamená to pro něj loučení. Okamžik loučení se přibližuje a on cítí v srdci pochyby a žárlivost. Krásná a svůdná Nice ho uklidňuje se sobě vlastní koketérií, což jeho žárlivost jen rozdmýchává. Každý z milenců vyjadřuje odvěký paradox lásky: je milovat totéž co chtít vlastnit druhého? Jak dospět k důvěře, když se druhý vzdaluje...

----------------------------------------------------------------------------------------

Balety a tančené scénky

 Nesmrtelný Harlekýn/Immortal Harlequin

 

Hudba: G. Lambranzi, A. Campra, M.-A. Charpentier, J.-B.Lully et al.

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Durata: 10-20 minut

Počet účinkujících: 4

Hudební doprovod: reprodukovaná hudba nebo živý (2-4 hudebníci)

Prostor: pódium (min. 4,5x4,5m)+paravány nebo divadelní scéna

Charakter: Barokní. Vhodné i pro děti. Může se uvádět samostatně (durata je variabilní) nebo být součástí celovečerního představení (např. Rokokové čarování). Poprvé nastudováno v roce 2006.

 

Potěšte se tančenými scénkami commedie dell´arte z francouzských, anglických a italských barokních pramenů. V této suitě uvidíte dochované tance, které bavily rokokovou společnost a dokážou rozveselit i současné publikum. Postavy Harlekýna a Skaramuše a jejich ženských protějšků byly po celé období 17. a 18. století nesmírně populární. Harlekýn byl prohnaný, nesmírně ohebný a svižný, vynikal v různých skocích a podobných taškařinách. Skaramuš byl karikaturou španělské vážnosti a důstojnosti, dělal obrovské kroky, byl urážlivý a ctižádostivý. Oba charaktery sluhů (zanni) bývaly interpretovány těmi nejlepšími tanečníky rokoka. Tance oživila Helena Kazárová podle grafických záznamů F. Le Rousseaua, G. L. Pécoura, R. A. Feuilleta v Beauchamp-Feuilletově notaci a z knihy rytin Gregoria Lambranziho Neue und Curiouse Theatralische Tantz-Schul, Nürnberg 1716).

-------------------------------------------------------------------------------------

Čarodějná girlanda/La guirlande enchantée

 

 Hudba: Joseph Starzer

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování: Marek Štryncl

 

Durata: 28 minut

Počet účinkujících: 10

Hudební doprovod: živý (komorní orchestr), po domluvě lze i nahrávka

Prostor: komorní divadelní scéna

Charakter: Rokokový „kouzelnický“ balet. Vhodné i pro děti.

Poznámka: maskér, garderoba, kulisy, osvětlovač nutný. Lze uvádět samostatně nebo ve spojení s dalšími díly jako celovečerní program (např. s Nesmrtelným Harlekýnem jako Rokokové čarování).

První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2007 s orchestrem Musica Florea) v Barokním divadle zámku Český Krumlov.

 

Tento balet z roku 1757 vypráví o dvou pastýřkách, Florině a Dorině, které v lese objeví čarodějnou girlandu. Jako první se tuto girlandu podaří získat Florině, girlanda má moc splnit všechna přání. Florina si přeje být v nádherné zahradě a mít hodně svědků svého štěstí. To se jí okamžitě vyplní. Její radost je ale překažena příchodem Doriny, která ji girlandu ukradne. Nyní si přeje Dorina, aby byla paní v cizí zemi a všichni ji sloužili. To se jí opět vyplní, ale Dorina nedokáže být s ničím spokojená. V nestřeženém okamžiku ji jeden vesničan girlandu vezme. Rozpoutá se mezi nimi velká tahanice, až je girlanda téměř přetržena. Přítrž tomu učiní čaroděj Dobroděj, který jim girlandu odebere. Závěrečný obraz líčí palác Štěstěny, kde jsou ti, kteří uměli lépe využít svých přání.

------------------------------------------------------------------------------------------

Pantalon a Kolombina/Pantalon und Columbine

 
 

 

 Hudba: W.A.Mozart, KV 446

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování: Marek Štryncl

Durata: 30 minut

Počet účinkujících: 6

Hudební doprovod: živý (komorní těleso), po domluvě lze i nahrávka

Prostor: komorní divadelní scéna

Charakter: Rokoková pantomima ve stylu commedie dell´arte. Vhodné i pro děti.

Poznámka: maskér, garderoba, kulisy, osvětlovač nutný. Lze uvádět samostatně nebo ve spojení s dalšími díly jako celovečerní program (např. v představení Mozartiana). První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2017 s orchestrem Musica Florea).

 

Pantalon a Kolombina (nazývaná též Maškaráda či Harlekyniáda) vznikla v roce 1783, pravděpodobně jako vzpomínka na šťastná léta v Salzburku. Tato hudba je navíc svázána přímo s jeho osobním vyžitím u příležitosti reduty: v dopise svému otci Mozart popisuje, že sám představoval v tomto jím zkomponovaném půlhodinovém kuse Harlekýna a jeho švagrová Kolombínu. Pravděpodobně se podílel i na scénáři, který ve zmíněném dopise nastiňuje. Jde tedy o velmi osobní hudbu, kterou psal Mozart sám pro sebe a svou rodinu, což je velmi cenné. Hudba se dochovala pouze v partu prvních houslí. Orchestraci provedl Franz Beyer. Jde o humornou zápletku ve stylu commedie dell´arte. První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2017 s orchestrem Musica Florea).

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 Nicůtky/Les petits riens

 Hudba: W.A.Mozart, KV Anh.10 299b

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování: Marek Štryncl

 

Durata: 30 minut

Počet účinkujících: 8

Hudební doprovod: živý (komorní těleso), po domluvě lze i nahrávka

Prostor: větší pódium (min. 6x5m) s paravány nebo komorní divadelní scéna

Charakter: Rokokové pastorální scénky.

Poznámka: maskér, garderoba, osvětlovač nutný. Lze uvádět samostatně nebo ve spojení s dalšími díly jako celovečerní program (např. v představení Mozartiana). První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2017 s orchestrem Musica Florea)

 

W.A. Mozart jako mladý skladatel doputoval do Paříže. Tam se roku 1778 setkal s tehdy již věhlasným choreografem J.G.Noverrem a svou hudbou mu pomohl získat úspěch při inscenování jeho drobných pastorálních příběhů, které Noverre uvedl roku 1767 ve Vídni na ovšem neznámou hudbu. Les petits riens, česky Drobnůstky či Nicůtky jsou přímo manifestem pastorály – a pro nás až její karikaturou. Mozartologové si dodnes lámou hlavu nad tím, kterých dvanáct z oněch celkem dvaceti hudebních čísel je od něj – jistá je jen předehra (v dopise otci se zmiňuje o sinfonii a kontratanci a celkem dvanácti kusech, šest má být od jiných skladatelů). Hudba k Maličkostem, což byl dříve preferovaný překlad, byla považována za ztracenou a nalezena až koncem 19. století. Od té doby jsou spory o to, co je určitě Mozartovo a které jsou ony „ubohé staré francouzské nápěvy“, jak je Mozart nazývá v dopise svému otci … Oživily jsme tyto rozverné rokokové scénky, plné milostných tužeb rokokových pastýřů, pro vaše potěšení.

------------------------------------------------------------------------------------------

 Narcis a Palimene

 Hudba: Ch.W.Gluck: Ouverture k opeře La danza, Ch.W.Gluck (?): Ballet de Cythère (particello ze zámeckého archivu v Českém Krumlově, s.d.)

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování: Marek Štryncl

Durata: 18 minut

Počet účinkujících: 7

Hudební doprovod: živý (komorní těleso), po domluvě lze i nahrávka

Prostor: větší pódium (min. 6x5m) s paravány nebo komorní divadelní scéna

Charakter: Rokokový dějový pastorální balet. Vhodné i pro děti.

Poznámka: maskér, garderoba, osvětlovač nutný. Lze uvádět samostatně nebo ve spojení s dalšími díly jako celovečerní program (např. v představení Mozartiana nebo v rámci komorní opery La danza). První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2007 s orchestrem Musica Florea).

 

Tento krátký pastorální balet rozvíjí téma žárlivosti po svém - žárlivost spojená s touhou získat druhého i proti jeho vůli může mít tragické následky. Naštěstí jsme v žánru pastorály, a tak vše dobře dopadne ...

---------------------------------------------------------------------------------------

 Opuštěná Didó/Didone abbandonata

 

 

Hudba: Gasparo Angiolini, 1766

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování: Marek Štryncl

Durata: 40 minut

Počet účinkujících: 12

Hudební doprovod: živý (komorní orchestr), po domluvě lze i nahrávka

Prostor: komorní divadelní scéna

Charakter: Tragický výpravný dějový balet z doby klasicismu.

Poznámka: maskér, garderoba, kulisy, osvětlovač nutný. Lze uvádět samostatně nebo ve spojení s dalšími díly jako celovečerní program (např. s baletem Čarodějná girlanda, Pantalon a Kolombina ad.). První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2015 s orchestrem Musica Florea).

 

Tento dějový balet vypráví tragický příběh královny Kartága Didó, která se snažila získat trójského hrdinu Aenea a přimět ho, aby z Kartága neodjížděl. Použila k tomu nejen svou krásu, ale také žárlivost, když předstírala zároveň náklonnost k domorodému králi Jarbovi. Tento známý příběh z Vergiliovy Aeneidy se stal v 18. století námětem mnoha oper i výtvarných děl. Italský geniální choreograf, reformátor baletu a skladatel v jedné osobě Gasparo Angiolini (1731 – 1803) ho přetvořil do akční tančené podoby, která zaujme i současného diváka.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 Prométheovi lidé aneb Moc hudby a tance/Creatures of Prometheus

 
 

 

 Hudba: Ludwig van Beethoven, 1801 (Gli uomini di Prometeo, Die Geschöpfe des Prometheus, op.43)

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování: Marek Štryncl

Durata: 60 minut

Počet účinkujících: 11

Hudební doprovod: živý (orchestr), po domluvě lze i nahrávka

Prostor: divadelní scéna

Charakter: Empírový výpravný alegorický balet.

Poznámka: maskér, garderoba, kulisy, osvětlovač nutný.

První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2016 s orchestrem Musica Florea na scéně Zámeckého divadla ve Valticích.

 

Beethovenův „heroicko-alegorický“ a osvícenectvím nabitý balet je po hudební stránce bezesporu jedním z nejgrandióznějších děl určených pro jevištní taneční zpracování. Premiéra tohoto výjimečného díla se konala 28. března 1801 v Burgtheateru ve Vídni v choreografii Itala Salvatora Viganò, který patřil k neobdivovanějším mužům tehdejší Evropy. Beethoven pracoval s jeho italským libretem, které se dosud nepodařilo objevit a má se tudíž za ztracené. Choreografka a režisérka díla Helena Kazárová sestavila jednotlivé scény po pečlivých rešerších jak původních pramenů, tak i odborných beethovenovských studií. Výsledek je zážitek pro každého diváka, který miluje krásu a klasický antický odkaz, dílo má i filosofický přesah, který neztrácí aktuálnost.

 

 Podoby barokního tance/Les Caractères de la Danse

Hudba: Jean-Féry Rebel et al.

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Durata: 9-35 minut

Počet účinkujících: 5-6

Hudební doprovod: živý (komorní těleso), po domluvě lze i se zpěvačkou nebo nahrávka

Prostor: větší pódium (cca 6x5m) nebo komorní divadelní scéna

Charakter: barokní pastorální výjevy. Vhodné i pro děti.

Poznámka: garderoba, osvětlovač nutný, maskér žádoucí. Možno propojit i s moderováním a prezentovat jako vzdělávací pořad o barokní hudbě a tanci. Možno spojit i s dalšími kratšími tituly v nabídce, durata je flexibilní.

První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2017 s orchestrem Musica Florea, řízeným Markem Štrynclem.

------------------------------------------------------------------------------------------