Balety a tančené scénky

 Nesmrtelný Harlekýn/Immortal Harlequin

 

Hudba: G. Lambranzi, A. Campra, M.-A. Charpentier, J.-B.Lully et al.

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Durata: 10-20 minut

Počet účinkujících: 4

Hudební doprovod: reprodukovaná hudba nebo živý (2-4 hudebníci)

Prostor: pódium (min. 4,5x4,5m)+paravány nebo divadelní scéna

Charakter: Barokní. Vhodné i pro děti. Může se uvádět samostatně (durata je variabilní) nebo být součástí celovečerního představení (např. Rokokové čarování). Poprvé nastudováno v roce 2006.

 

Potěšte se tančenými scénkami commedie dell´arte z francouzských, anglických a italských barokních pramenů. V této suitě uvidíte dochované tance, které bavily rokokovou společnost a dokážou rozveselit i současné publikum. Postavy Harlekýna a Skaramuše a jejich ženských protějšků byly po celé období 17. a 18. století nesmírně populární. Harlekýn byl prohnaný, nesmírně ohebný a svižný, vynikal v různých skocích a podobných taškařinách. Skaramuš byl karikaturou španělské vážnosti a důstojnosti, dělal obrovské kroky, byl urážlivý a ctižádostivý. Oba charaktery sluhů (zanni) bývaly interpretovány těmi nejlepšími tanečníky rokoka. Tance oživila Helena Kazárová podle grafických záznamů F. Le Rousseaua, G. L. Pécoura, R. A. Feuilleta v Beauchamp-Feuilletově notaci a z knihy rytin Gregoria Lambranziho Neue und Curiouse Theatralische Tantz-Schul, Nürnberg 1716).

-------------------------------------------------------------------------------------

Čarodějná girlanda/La guirlande enchantée

 

 Hudba: Joseph Starzer

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování: Marek Štryncl

 

Durata: 28 minut

Počet účinkujících: 10

Hudební doprovod: živý (komorní orchestr), po domluvě lze i nahrávka

Prostor: komorní divadelní scéna

Charakter: Rokokový „kouzelnický“ balet. Vhodné i pro děti.

Poznámka: maskér, garderoba, kulisy, osvětlovač nutný. Lze uvádět samostatně nebo ve spojení s dalšími díly jako celovečerní program (např. s Nesmrtelným Harlekýnem jako Rokokové čarování).

První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2007 s orchestrem Musica Florea) v Barokním divadle zámku Český Krumlov.

 

Tento balet z roku 1757 vypráví o dvou pastýřkách, Florině a Dorině, které v lese objeví čarodějnou girlandu. Jako první se tuto girlandu podaří získat Florině, girlanda má moc splnit všechna přání. Florina si přeje být v nádherné zahradě a mít hodně svědků svého štěstí. To se jí okamžitě vyplní. Její radost je ale překažena příchodem Doriny, která ji girlandu ukradne. Nyní si přeje Dorina, aby byla paní v cizí zemi a všichni ji sloužili. To se jí opět vyplní, ale Dorina nedokáže být s ničím spokojená. V nestřeženém okamžiku ji jeden vesničan girlandu vezme. Rozpoutá se mezi nimi velká tahanice, až je girlanda téměř přetržena. Přítrž tomu učiní čaroděj Dobroděj, který jim girlandu odebere. Závěrečný obraz líčí palác Štěstěny, kde jsou ti, kteří uměli lépe využít svých přání.

------------------------------------------------------------------------------------------

Pantalon a Kolombina/Pantalon und Columbine

 
 

 

 Hudba: W.A.Mozart, KV 446

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování: Marek Štryncl

Durata: 30 minut

Počet účinkujících: 6

Hudební doprovod: živý (komorní těleso), po domluvě lze i nahrávka

Prostor: komorní divadelní scéna

Charakter: Rokoková pantomima ve stylu commedie dell´arte. Vhodné i pro děti.

Poznámka: maskér, garderoba, kulisy, osvětlovač nutný. Lze uvádět samostatně nebo ve spojení s dalšími díly jako celovečerní program (např. v představení Mozartiana). První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2017 s orchestrem Musica Florea).

 

Pantalon a Kolombina (nazývaná též Maškaráda či Harlekyniáda) vznikla v roce 1783, pravděpodobně jako vzpomínka na šťastná léta v Salzburku. Tato hudba je navíc svázána přímo s jeho osobním vyžitím u příležitosti reduty: v dopise svému otci Mozart popisuje, že sám představoval v tomto jím zkomponovaném půlhodinovém kuse Harlekýna a jeho švagrová Kolombínu. Pravděpodobně se podílel i na scénáři, který ve zmíněném dopise nastiňuje. Jde tedy o velmi osobní hudbu, kterou psal Mozart sám pro sebe a svou rodinu, což je velmi cenné. Hudba se dochovala pouze v partu prvních houslí. Orchestraci provedl Franz Beyer. Jde o humornou zápletku ve stylu commedie dell´arte. První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2017 s orchestrem Musica Florea).

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 Nicůtky/Les petits riens

 Hudba: W.A.Mozart, KV Anh.10 299b

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování: Marek Štryncl

 

Durata: 30 minut

Počet účinkujících: 8

Hudební doprovod: živý (komorní těleso), po domluvě lze i nahrávka

Prostor: větší pódium (min. 6x5m) s paravány nebo komorní divadelní scéna

Charakter: Rokokové pastorální scénky.

Poznámka: maskér, garderoba, osvětlovač nutný. Lze uvádět samostatně nebo ve spojení s dalšími díly jako celovečerní program (např. v představení Mozartiana). První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2017 s orchestrem Musica Florea)

 

W.A. Mozart jako mladý skladatel doputoval do Paříže. Tam se roku 1778 setkal s tehdy již věhlasným choreografem J.G.Noverrem a svou hudbou mu pomohl získat úspěch při inscenování jeho drobných pastorálních příběhů, které Noverre uvedl roku 1767 ve Vídni na ovšem neznámou hudbu. Les petits riens, česky Drobnůstky či Nicůtky jsou přímo manifestem pastorály – a pro nás až její karikaturou. Mozartologové si dodnes lámou hlavu nad tím, kterých dvanáct z oněch celkem dvaceti hudebních čísel je od něj – jistá je jen předehra (v dopise otci se zmiňuje o sinfonii a kontratanci a celkem dvanácti kusech, šest má být od jiných skladatelů). Hudba k Maličkostem, což byl dříve preferovaný překlad, byla považována za ztracenou a nalezena až koncem 19. století. Od té doby jsou spory o to, co je určitě Mozartovo a které jsou ony „ubohé staré francouzské nápěvy“, jak je Mozart nazývá v dopise svému otci … Oživily jsme tyto rozverné rokokové scénky, plné milostných tužeb rokokových pastýřů, pro vaše potěšení.

------------------------------------------------------------------------------------------

 Narcis a Palimene

 Hudba: Ch.W.Gluck: Ouverture k opeře La danza, Ch.W.Gluck (?): Ballet de Cythère (particello ze zámeckého archivu v Českém Krumlově, s.d.)

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování: Marek Štryncl

Durata: 18 minut

Počet účinkujících: 7

Hudební doprovod: živý (komorní těleso), po domluvě lze i nahrávka

Prostor: větší pódium (min. 6x5m) s paravány nebo komorní divadelní scéna

Charakter: Rokokový dějový pastorální balet. Vhodné i pro děti.

Poznámka: maskér, garderoba, osvětlovač nutný. Lze uvádět samostatně nebo ve spojení s dalšími díly jako celovečerní program (např. v představení Mozartiana nebo v rámci komorní opery La danza). První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2007 s orchestrem Musica Florea).

 

Tento krátký pastorální balet rozvíjí téma žárlivosti po svém - žárlivost spojená s touhou získat druhého i proti jeho vůli může mít tragické následky. Naštěstí jsme v žánru pastorály, a tak vše dobře dopadne ...

---------------------------------------------------------------------------------------

 Opuštěná Didó/Didone abbandonata

 

 

Hudba: Gasparo Angiolini, 1766

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování: Marek Štryncl

Durata: 40 minut

Počet účinkujících: 12

Hudební doprovod: živý (komorní orchestr), po domluvě lze i nahrávka

Prostor: komorní divadelní scéna

Charakter: Tragický výpravný dějový balet z doby klasicismu.

Poznámka: maskér, garderoba, kulisy, osvětlovač nutný. Lze uvádět samostatně nebo ve spojení s dalšími díly jako celovečerní program (např. s baletem Čarodějná girlanda, Pantalon a Kolombina ad.). První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2015 s orchestrem Musica Florea).

 

Tento dějový balet vypráví tragický příběh královny Kartága Didó, která se snažila získat trójského hrdinu Aenea a přimět ho, aby z Kartága neodjížděl. Použila k tomu nejen svou krásu, ale také žárlivost, když předstírala zároveň náklonnost k domorodému králi Jarbovi. Tento známý příběh z Vergiliovy Aeneidy se stal v 18. století námětem mnoha oper i výtvarných děl. Italský geniální choreograf, reformátor baletu a skladatel v jedné osobě Gasparo Angiolini (1731 – 1803) ho přetvořil do akční tančené podoby, která zaujme i současného diváka.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 Prométheovi lidé aneb Moc hudby a tance/Creatures of Prometheus

 
 

 

 Hudba: Ludwig van Beethoven, 1801 (Gli uomini di Prometeo, Die Geschöpfe des Prometheus, op.43)

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování: Marek Štryncl

Durata: 60 minut

Počet účinkujících: 11

Hudební doprovod: živý (orchestr), po domluvě lze i nahrávka

Prostor: divadelní scéna

Charakter: Empírový výpravný alegorický balet.

Poznámka: maskér, garderoba, kulisy, osvětlovač nutný.

První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2016 s orchestrem Musica Florea na scéně Zámeckého divadla ve Valticích.

 

Beethovenův „heroicko-alegorický“ a osvícenectvím nabitý balet je po hudební stránce bezesporu jedním z nejgrandióznějších děl určených pro jevištní taneční zpracování. Premiéra tohoto výjimečného díla se konala 28. března 1801 v Burgtheateru ve Vídni v choreografii Itala Salvatora Viganò, který patřil k neobdivovanějším mužům tehdejší Evropy. Beethoven pracoval s jeho italským libretem, které se dosud nepodařilo objevit a má se tudíž za ztracené. Choreografka a režisérka díla Helena Kazárová sestavila jednotlivé scény po pečlivých rešerších jak původních pramenů, tak i odborných beethovenovských studií. Výsledek je zážitek pro každého diváka, který miluje krásu a klasický antický odkaz, dílo má i filosofický přesah, který neztrácí aktuálnost.

 

 Podoby barokního tance/Les Caractères de la Danse

Hudba: Jean-Féry Rebel et al.

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Durata: 9-35 minut

Počet účinkujících: 5-6

Hudební doprovod: živý (komorní těleso), po domluvě lze i se zpěvačkou nebo nahrávka

Prostor: větší pódium (cca 6x5m) nebo komorní divadelní scéna

Charakter: barokní pastorální výjevy. Vhodné i pro děti.

Poznámka: garderoba, osvětlovač nutný, maskér žádoucí. Možno propojit i s moderováním a prezentovat jako vzdělávací pořad o barokní hudbě a tanci. Možno spojit i s dalšími kratšími tituly v nabídce, durata je flexibilní.

První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2017 s orchestrem Musica Florea, řízeným Markem Štrynclem.

------------------------------------------------------------------------------------------

Koncertní pořady a vystoupení

Nabízíme jak celistvé hudebně-taneční pořady (viz nabídka níže),

tak i kratší taneční vstupy na různé akce ve stylu gotika,renesance,

baroko, rokoko, empír a španělské tance za doprovodu kastanět.

Vystoupení můžeme upravit dle přání.

 

 

Dostaveníčko s Madame Pompadour/Rendez-vous avec Mme Pompadour

 

 

Hudba: J.-B. Lully, A. Campra, M.-A. Charpentier, F. Couperin et al.

Námět, choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební dramaturgie a nastudování: Julie Braná, Edita Keglerová

Durata: 60-75 minut (po dohodě i jiná)

Počet účinkujících: 2-4 tanečníci podle délky programu, 1 moderátorka

Hudební doprovod: 2 instrumentální sólisté (cembalo, flauti), ev. i zpěv

Prostor: větší pódium (min. 6x5m) nebo stejný prostor s rovnou hladkou podlahou, který umožňuje divákům sledovat tanec

Charakter: Koncert francouzské hudby s tanci a ohlédnutím na životní osudy madame Pompadour a dvora Ludvíka XV.

Poznámka: Jeden z našich nejúspěšnějších pořadů. Vhodné též do historických prostor, vhodné i pro dětské publikum. Poprvé uvedeno na festivalu Dvořákova Olomouc 17.5.2007.

 

Snad v žádné době netvořila instrumentální hudba s tancem tak úzké spojení jako v 18. století. Tehdy byly hudební skladby byly vytvářeny podle rytmických vzorců tanců, které se tančily jak na plesech, tak i v divadle. Období doznívajícího baroka a rokoka je typické právě spojením divadelního a plesového prostředí. Taneční mistři 18. století vytvářeli často nové plesové tance na oblíbené melodie, které zazněly předtím v divadle a jednodušší divadelní tance se stávaly módními jako předtančení na bálech.  Dostaveníčko s Madame Pompadour se tak stává zábavným výletem do tohoto období, tak důležitého pro rozvoj obou múzických umění. Tance jsou rekonstruovány a oživeny podle grafického záznamu v tzv. Beauchamp-Feuilletově notaci a obsahují též veselá čísla z repertoáru commedie dell´arte (např. Harlekýn a Harlekýnka), ale také tance inspirované španělskou kulturou za doprovodu kastanět.

Barokní reminiscence

 

 

Hudba: J.-B. Lully, A. Campra, M.-A. Chanpentier, M. Marais, H. Purcell et al.

Námět, choreografie a režie: Helena Kazárová

Durata: 20-60 minut (po dohodě i jiná, v případě živé hudby lze i 75 min)

Počet účinkujících: 3-8 tanečníků podle délky a charakteru programu

Hudební doprovod: reprodukovaná hudba nebo 2-5 hudebníků

Prostor: větší pódium (cca 6x5m) nebo stejný prostor s rovnou hladkou podlahou, který umožňuje divákům sledovat tanec

Charakter: Suita různorodých tanců doby baroka, nastudovaných v autentických dobových choreografiích a kostýmech.

Poznámka: V případě repro hudby je nutná zvukař. Lze upravit i jako více kratších vstupů, např. jako předtančení na plese nebo různé oslavy, firemní akce apod. Vhodné též do historických prostor, vhodné i pro dětské publikum.

 

Variabilní program, který představuje evropskou taneční kulturu doby 17.-18. století v dobových kostýmech.

 Tančíme staletími/Dancing through the Ages

 

 
 

 

 
 

 

Hudba: taneční hudba od gotiky po empír

Námět, choreografie a režie: Helena Kazárová

Durata: cca 60 min (po dohodě i jiná)

Počet účinkujících: 4-8 tanečníků, 1 moderátorka

Prostor: větší pódium (cca 6x5m) nebo stejný prostor s rovnou hladkou podlahou, který umožňuje divákům sledovat tanec

Charakter: Suita různorodých tanců od pozdně gotické doby přes renesanci, baroko, rokoko až po počátek 19. století s výkladem, jak se taneční i hudební kultura vyvíjela, stejně tak i styl odívání.

Poznámka: Zvukař, garderobiérka nutná. Vhodné též do historických prostor, vhodné i pro dětské publikum. Je možné spojit s výukou jednoduchého tance a zapojit diváky do akce.

 

Tato procházka minulostí s ukázkami dobových tanců představuje velmi ojedinělou možnost vrátit se v čase a zažít krásu a temperament různých etap vývoje evropské společnosti. Díky velkému počtu různorodých skvostných kostýmů je tento pořad velmi vizuálně přitažlivý.

 

Divadelní pořady a představení

Nesmrtelný Harlekýn/Immortal Harlequin

 

 

Hudba: G. Lambranzi, A. Campra, M.-A. Charpentier, J.-B.Lully et al.

Choreografie: Helena Kazárová

Durata: 15-20 minut

Počet účinkujících: 4

Hudební doprovod: reprodukovaná hudba nebo živý (2-4 hudebníci)

Prostor: pódium (min. 4,5x4,5m)+paravány nebo divadelní scéna

Charakter: Barokní. Vhodné i pro děti. Může se uvádět samostatně (durata je variabilní) nebo být součástí celovečerního představení (např. Rokokové čarování). Poprvé nastudováno v roce 2006.

 

Potěšte se tančenými scénkami commedie dell´arte z francouzských, anglických a italských barokních pramenů. V této suitě uvidíte dochované tance, které bavily rokokovou společnost a dokážou rozveselit i současné publikum. Postavy Harlekýna a Skaramuše a jejich ženských protějšků byly po celé období 17. a 18. století nesmírně populární. Harlekýn byl prohnaný, nesmírně ohebný a svižný, vynikal v různých skocích a podobných taškařinách. Skaramuš byl karikaturou španělské vážnosti a důstojnosti, dělal obrovské kroky, byl urážlivý a ctižádostivý. Oba charaktery sluhů (zanni) bývaly interpretovány těmi nejlepšími tanečníky rokoka. Tance oživila Helena Kazárová podle grafických záznamů F. Le Rousseaua, G. L. Pécoura, R. A. Feuilleta v Beauchamp-Feuilletově notaci a z knihy rytin Gregoria Lambranziho Neue und Curiouse Theatralische Tantz-Schul, Norimberk 1716).

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Čarodějná girlanda/La guirlande enchantée

 

 

Hudba: Joseph Starzer

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování: Marek Štryncl

Durata: 28 minut

Počet účinkujících: 10

Hudební doprovod: živý (komorní orchestr), po domluvě lze i nahrávka

Prostor: komorní divadelní scéna

Charakter: Rokokový „kouzelnický“ balet. Vhodné i pro děti.

Poznámka: maskér, garderoba, kulisy, osvětlovač nutný. Lze uvádět samostatně nebo ve spojení s dalšími díly jako celovečerní program (např. s Nesmrtelným Harlekýnem jako Rokokové čarování).

První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2007 s orchestrem Musica Florea) v Barokním divadle zámku Český Krumlov.

 

Tento balet z roku 1757 vypráví o dvou pastýřkách, Florině a Dorině, které v lese objeví čarodějnou girlandu. Jako první se tuto girlandu podaří získat Florině, girlanda má moc splnit všechna přání. Florina si přeje být v nádherné zahradě a mít hodně svědků svého štěstí. To se jí okamžitě vyplní. Její radost je ale překažena příchodem Doriny, která ji girlandu ukradne. Nyní si přeje Dorina, aby byla paní v cizí zemi a všichni ji sloužili. To se jí opět vyplní, ale Dorina nedokáže být s ničím spokojená. V nestřeženém okamžiku ji jeden vesničan girlandu vezme. Rozpoutá se mezi nimi velká tahanice, až je girlanda téměř přetržena. Přítrž tomu učiní čaroděj Dobroděj, který jim girlandu odebere. Závěrečný obraz líčí palác Štěstěny, kde jsou ti, kteří uměli lépe využít svých přání.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pantalon a Kolombina/Pantalon und Columbine

 
 

 

 

 

Hudba: W.A.Mozart, KV 446

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování: Marek Štryncl

Durata: 30 minut

Počet účinkujících: 6

Hudební doprovod: živý (komorní těleso), po domluvě lze i nahrávka

Prostor: komorní divadelní scéna

Charakter: Rokoková pantomima ve stylu commedie dell´arte. Vhodné i pro děti.

Poznámka: maskér, garderoba, kulisy, osvětlovač nutný. Lze uvádět samostatně nebo ve spojení s dalšími díly jako celovečerní program (např. v představení Mozartiana). První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2017 s orchestrem Musica Florea).

 

Pantalon a Kolombina (nazývaná též Maškaráda či Harlekyniáda) vznikla v roce 1783, pravděpodobně jako vzpomínka na šťastná léta v Salzburku. Tato hudba je navíc svázána přímo s jeho osobním vyžitím u příležitosti reduty: v dopise svému otci Mozart popisuje, že sám představoval v tomto jím zkomponovaném půlhodinovém kuse Harlekýna a jeho švagrová Kolombínu. Pravděpodobně se podílel i na scénáři, který ve zmíněném dopise nastiňuje. Jde tedy o velmi osobní hudbu, kterou psal Mozart sám pro sebe a svou rodinu, což je velmi cenné. Hudba se dochovala pouze v partu prvních houslí. Orchestraci provedl Franz Beyer. Jde o humornou zápletku ve stylu commedie dell´arte. První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2017 s orchestrem Musica Florea).

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 Nicůtky/Les petits riens

 

 

Hudba: W.A.Mozart, KV Anh.10 299b

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování: Marek Štryncl

Durata: 30 minut

Počet účinkujících: 8

Hudební doprovod: živý (komorní těleso), po domluvě lze i nahrávka

Prostor: větší pódium (min. 6x5m) s paravány nebo komorní divadelní scéna

Charakter: Rokokové pastorální scénky.

Poznámka: maskér, garderoba, osvětlovač nutný. Lze uvádět samostatně nebo ve spojení s dalšími díly jako celovečerní program (např. v představení Mozartiana). První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2017 s orchestrem Musica Florea)

 

W.A. Mozart jako mladý skladatel doputoval do Paříže. Tam se roku 1778 setkal s tehdy již věhlasným choreografem J.G.Noverrem a svou hudbou mu pomohl získat úspěch při inscenování jeho drobných pastorálních příběhů, které Noverre uvedl roku 1767 ve Vídni na ovšem neznámou hudbu. Les petits riens, česky Drobnůstky či Nicůtky jsou přímo manifestem pastorály – a pro nás až její karikaturou. Mozartologové si dodnes lámají hlavu nad tím, kterých dvanáct z oněch celkem dvaceti hudebních čísel je od něj – jistá je jen předehra (v dopise otci se zmiňuje o sinfonii a kontratanci a celkem dvanácti kusech, šest má být od jiných skladatelů). Hudba k Maličkostem, což byl dříve preferovaný překlad, byla považována za ztracenou a nalezena až koncem 19. století. Od té doby jsou spory o to, co je určitě Mozartovo a které jsou ony „ubohé staré francouzské nápěvy“, jak je Mozart nazývá v dopise svému otci … Oživily jsme tyto rozverné rokokové scénky, plné milostných tužeb rokokových pastýřů, pro vaše potěšení.

------------------------------------------------------------------------------------------

 Narcis a Palimene

 

 

Hudba: Ch.W.Gluck: Ouverture k opeře La danza, Ch.W.Gluck (?): Ballet de Cythère (particello ze zámeckého archivu v Českém Krumlově, s.d.)

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování: Marek Štryncl

Durata: 18 minut

Počet účinkujících: 7

Hudební doprovod: živý (komorní těleso), po domluvě lze i nahrávka

Prostor: větší pódium (min. 6x5m) s paravány nebo komorní divadelní scéna

Charakter: Rokokový dějový pastorální balet. Vhodné i pro děti.

Poznámka: maskér, garderoba, osvětlovač nutný. Lze uvádět samostatně nebo ve spojení s dalšími díly jako celovečerní program (např. v představení Mozartiana nebo v rámci komorní opery La danza). První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2007 s orchestrem Musica Florea).

Tento krátký pastorální balet rozvíjí téma žárlivosti po svém - žárlivost spojená s touhou získat druhého i proti jeho vůli může mít tragické následky. Naštěstí jsme v žánru pastorály, a tak vše dobře dopadne ...

---------------------------------------------------------------------------------------

 Opuštěná Didó/Didone abbandonata

 

 

 

 

Hudba: Gasparo Angiolini, 1766

Choreografie a režie: Helena Kazárová

Hudební nastudování: Marek Štryncl

Durata: 40 minut

Počet účinkujících: 12

Hudební doprovod: živý (komorní orchestr), po domluvě lze i nahrávka

Prostor: komorní divadelní scéna

Charakter: Tragický výpravný dějový balet z doby klasicismu.

Poznámka: maskér, garderoba, kulisy, osvětlovač nutný. Lze uvádět samostatně nebo ve spojení s dalšími díly jako celovečerní program (např. s baletem Čarodějná girlanda, Pantalon a Kolombina ad.). První nastudování (světová premiéra v dobově poučené interpretaci) se uskutečnilo v roce 2015 s orchestrem Musica Florea).

 

Tento dějový balet vypráví tragický příběh královny Kartága Didó, která se snažila získat trójského hrdinu Aenea a přimět ho, aby z Kartága neodjížděl. Použila k tomu nejen svou krásu, ale také žárlivost, když předstírala zároveň náklonnost k domorodému králi Jarbovi. Tento známý příběh z Vergiliovy Aeneidy se stal v 18. století námětem mnoha oper i výtvarných děl. Italský geniální choreograf, reformátor baletu a skladatel v jedné osobě Gasparo Angiolini (1731 – 1803) ho přetvořil do akční tančené podoby, která zaujme i současného diváka.

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 


Další články...